H I S T O R I A

Ośrodek Opieki i Rehabilitacji Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich - więcej zdjęć w Galerii    Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich został otwarty 29 listopada 1997 r.
    Do 31 grudnia 1998 r. był filią Domu Pomocy Społecznej w Klisinie (obecny powiat głubczycki)

Od stycznia 1997 r. decyzją - Starosty powiatowego, podporządkowany został Domowi Pomocy Społecznej w Prudniku.
   28 maja 1999 r. Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej został uznany Uchwałą Rady Powiatu w Prudniku jako samodzielna jednostka organizacyjna.
   Od 15 grudnia 1997 r. zaczęto przyjmować pierwszych mieszkańców.


Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej
w Racławicach Śląskich

Racławice Śląskie

Ulica Zwycięstwa 34
48-250 Głogówek - Racławice Śląskie
Telefon - (077)437-65-03
woj. Opolskie
Dyrektorem Ośrodka jest Władysław Haczkiewicz

Nasza poczta e-mail

Organ Prowadzący

Starostwo Powiatowe w Prudniku
Ulica Kościuszki 76,
48-200 Prudnik